Dodávateľ

Mgr. Martin GAVOR -   C A M B R D I G E

Obchodné meno

Mgr. Martin GAVOR - CAMBRIDGE - Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko - prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu

SK NACE, 74.30.0

Kontaktná osoba

Mgr. Martin GAVOR - CAMBRIDGE  -

 

Adresa

Kvetnica 429/23

 

PSČ, Mesto, Štát

058 01  POPRAD - KVETNICA, SLOVENSKO

IČO-o

37750925

DIČ-o

1046100440

IČ DPH

SK1046100440 /nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, tzv. jednorázový dovoz/

Číslo živnostenského registra: 107-13970

 

EV.č: ŽO - 2002/26071/00002 ŠL , REG. č. 738/2002,

dňa 26/03/2002

Peňažný ústav

UNICREDIT BANK

Číslo účtu

 

IBAN SK3711110000001406226004

 

Forma úhrady

bankovým prevodom

 

BANK NAME: UNICREDIT BANK, pobočka zahraničnej banky

ACCOUNT NAME: U KONTO TANDEM, MARTIN GAVOR

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK3711110000001406226004

 

 

JURO

+421-909-112-122

 

 

 

 

 

4ka

+421-950-417-579

 

Skype TM

www.gavor.sk

 

Facebook

https://www.facebook.com/martin.gavor

Twitter

https://twitter.com/MartinGAVOR

 

Martin_GAVOR

http://www.linkedin.com/

 

Martin_GAVOR

https://plus.google.com/

 

Outlook

martin.gavor@outlook.com

 

Gmail

martin.gavor@gmail.com

 

E-mail

gavor@gavor.sk

 

URL

http://www.gavor.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin GAVOR, m. p. - CAMBRIDGE