Dodávateľ

Mgr. Martin GAVOR -   C A M B R D I G E

Obchodné meno

Mgr. Martin GAVOR - CAMBRIDGE - Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko - prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu

SK NACE 74.30.0

Kontaktná osoba

Mgr. Martin GAVOR - CAMBRIDGE  -

Adresa

Kvetnica 429/23

 

PSČ, Mesto, Štát

058 01  POPRAD - KVETNICA, SLOVENSKO

IČO

37750925

IČ DPH

1046100440

Číslo živnostenského registra: 107-13970

 

EV.č: ŽO - 2002/26071/00002 ŠL , REG. č. 738/2002,

dňa 26/03/2002

Peňažný ústav

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu

 

IBAN SK4284100000001104120933

 

Forma úhrady

bankovým prevodom, hotovostne

 

BANK NAME: ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
ACCOUNT NAME: MARTIN GAVOR
SWIFT/BIC: RIDBSKBX
IBAN:IBAN SK4284100000001104120933

TELEPHONE

4KA, JURO

+421-950-417-579,

+421-909-112-122

 

URL

http://www.gavor.sk

 

E-mail

gavor@gavor.sk

 

Skype TM

www.gavor.sk

 

Facebook

https://www.facebook.com/martin.gavor

Twitter

https://twitter.com/MartinGAVOR

Martin_GAVOR

http://www.linkedin.com/

 

Martin_GAVOR

https://plus.google.com/

 

Outlook

martin.gavor@outlook.com

 

G mail

martin.gavor@gmail.com

E-mail

gavor@gavor.sk

 

 

 

 

Mgr. Martin GAVOR, m. p. - CAMBRIDGE